• Absolwenci kursu nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu Zielarz-fitoterapeuta kod 323012.
  • Kurs realizuje treści kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118).

Kurs kończy się egzaminem po którym absolwenci otrzymują Zaświadczenie  ukończenia kursu w zawodzie Zielarz- fitoterapeuta, kod zawodu 323012.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. (Dz.U.2014 poz.1145)